Contactgegevens

Stichting  ‘Stop MS bij Ilona’

Strandkrab 25

4615 HR, Bergen op Zoom

www.stopmsbijilona.nl

info@stopmsbijilona.nl

KvK: 73662399

RSIN: 859619370

IBAN: NL94 INGB 0008 7584 95 (t.n.v. stichting Stop MS bij Ilona)

Missie/ Visie

Missie:
Iedere MS-patiënt heeft recht op een HSCT-behandeling in Nederland. Stichting ‘Stop MS bij Ilona’ bouwt aan een toekomstperspectief voor mensen die lijden aan de ziekte MS. Middels deze steun proberen we MS-patiënten te informeren en te ondersteunen met betrekking tot een HSCT-behandeling. Het ideaalbeeld van de stichting is dat alle MS-patiënten uit Nederland toegang krijgen tot de HSCT-behandeling. Omdat dit nu nog niet het geval is willen we alle MS-patiënten ondersteunen de HSCT behandeling te ondergaan.

Visie:
Stichting ‘Stop MS bij Ilona’ heeft de overtuiging dat deze missie kan worden waargemaakt. Als alle doelstellingen bereikt zijn, wordt beoordeeld of Stichting ‘Stop MS bij Ilona’ nog bestaansrecht heeft.

Doelstellingen

  • Het genereren van aandacht, publiciteit en financiële middelen om daarmee de medische behandeling Hematopoietische Stamceltransplantatie (HSCT) mogelijk te kunnen maken.
  • Het creëren van aandacht en publiciteit in Nederland met betrekking tot de Stamceltransplantatie.
  • Het ondersteunen en informeren van MS-lotgenoten over de Stamceltransplantatie.

Vermogen en Beloningen

Op het moment dat wij een ANBI stichting zijn worden we verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie zal gaan blijken welke bedragen er (per bestuurder) aan onkosten zijn betaald. Tevens zal aantoonbaar zijn welke bedragen zijn uitgegeven aan het beheer van de instelling en het werven van geld en andere sponsoren.

Nogmaals willen we benadrukken dat de stichting geen winstoogmerk heeft en dat de bestuurders zich vrijwillig inzetten voor Stichting ‘Stop MS bij Ilona’.

Aan het einde van het boekjaar (kalenderjaar) wordt door de penningmeester de jaarafrekening gemaakt en zullen we deze na goedkeuring van de voorzitter en secretaris publiceren op de website. Het eerste jaar van publicatie zal boekjaar 2019 zijn.

Als de stichting haar doel heeft bereikt kan de stichting worden opgeheven. Zij is dan verplicht om volgens de statuten in het kader van het algemeen belang de resterende gelden uit te keren aan de vereniging: Multiple Sclerose Vereniging Nederland, gevestigd te ‘s-Gravenhage.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Voorzitter: Ad Wouts
  • Secretaris: Bettina van Loenhout
  • Penningmeester: Barry Oudhuis (Mob: 06-24529075)

Oprichtingsakte 

De oprichtingsakte is op 11 januari 2019 voor kandidaat-notaris mr. Karen Sigrid Haanstra, dlb notaris te Bergen op Zoom, ondertekend en heeft daarmee een formele status gekregen.

Kamer van Koophandel (KvK)

Op 11-01-2019 is de stichting officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73662399 met de naam Stichting ‘Stop MS bij Ilona’.

Bank

Het financiële stuk van de stichting is ondergebracht bij de ING onder IBAN NL94 INGB 0008 7584 95